Print  Close Window
Pizza @ Beim Hunn Wahlhausen
Nos Pizzas
    Margherita 8,50 €
 

(tomate, mozzarella)

   
    Napolitana 9,00 €
 

(tomate, mozzarella, anchois, olives)

   
    Prosciutto 9,00 €
 

(tomate, mozzarella, jambon)

   
    Prosciutto e Funghi 10,00 €
 

(tomate, mozzarella, jambon, champignons)

   
    Salami 11,50 €
 

    (tomate, mozzarella, salami)

   
    Capricciosa 11,50 €
 

(tomate, mozzarella, champignons, artichauts, mozzarella)

   
    Francesco 11,50 €
 

(tomate, mozzarella, ail, oignons, salami, jambon)

   
    Giovanni 11,50 €
 

(tomate, mozzarella, jambon, champignons, oeufs)

   
    Hawaienne 11,50 €
 

(tomate, mozzarella, jambon, ananas)

   
    Tonno 12,50 €
 

(tomate, mozzarella, thon, oignons, anchois)

   
    Ruccola 15,50 €
 

(Jambon de parme, tomate fraiches parmesan, ruccola)

   
    Salmone 16,50 €
 

(tomate, mozzarella, saumon, câpres, oignons)

   
    Scampis 16,50 €
 

(tomate, mozzarella, scampis, ail, persil)

   
    4 fromages 13,50 €
 

(tomate, 4 fromages)

   
    4 Saisons 13,50 €
 

(tomate, mozzarella, jambon, salami, champigons, artichauts, olives)

   
    Mafioso 13,50 €
 

(tomate, mozzarella, lardons, olives, oeuf)